Ubuntu 12.04 用户安装 ClassicMenu Indicator 菜单

ClassicMenu Indicator 是一个gnome 2 桌面时代样式的程序菜单,习惯那些菜单的用户可以试一试哦。

classicmenu-indicator

classicmenu-indicator

安装命令:

sudo apt-add-repository ppa:diesch/testing
sudo apt-get update
sudo apt-get install classicmenu-indicator

投稿作者 作者网站

为您推荐

说点什么

avatar
  Subscribe  
提醒
文章归档