ubuntu 13.10 beta 2 试用感受

Ubuntu 13.10 beta 2 已经发布,这是正式版本发布之前的最后一个公测版...

Ubuntu-Logo

Ubuntu 13.10 最后一个 BETA 测试版本发布 – 已供下载

Ubuntu 13.10 距离下个月正式版本发布还有20天的时间,这是发布前的最后...

Ubuntu-Logo

Ubuntu 13.10 Beta 发布

距离 Ubuntu 13.10 正式版本发布还有 41 天的时间,时间过得真的好快,U...

分享按钮