Ubuntu 13.10 壁纸大赛新壁纸

Ubuntu 在每一个开发周期内都会举行一个壁纸大赛,任何人都可以提交自己的壁纸,提交的壁纸幸运的话会被用户正在开发的新版本系统当中,本次壁纸大赛的截止时间为8月16日。

如果你有好的壁纸可以通过Flickr提交壁纸参赛。

一下是一些用户提交的壁纸展示:

ubuntu 13.10  wall contest123 1 ubuntu 13.10  wall contest123 2 ubuntu 13.10  wall contest123 3 ubuntu 13.10  wall contest123 4 ubuntu 13.10  wall contest123 5 ubuntu 13.10  wall contest123 6 ubuntu 13.10  wall contest123 7


相关文章

评论

 
 

发表评论

 
你的昵称*
电子邮件*
网址(选填)
我的评论
  • 发表评论
  • 分享按钮